Gedragsverandering

Gedragsverandering

'Cirkel van verandering' is een bijzonder effectieve methode die integraal zes factoren beschrijft waar rekening mee gehouden dient te worden om cultuur- en gedragsverandering te laten slagen.

Pragmatische aanpak

Pragmatische aanpak

Gedragsverandering is geen wasstraat waar je teams even doorheen haalt. Door het aanpassingsvermogen, eigenaarschap en gedragsvrijheid van professionals te versterken, vergroot je de zelfsturing van teams.

Intention Circles

Intention Circles

Intention Circles zijn een bewezen effectieve werkvorm om gedragsverandering daadwerkelijk waar te maken en dragen onmiskenbaar bij aan een blijvende cultuuromslag.